GSM aréna - Podmínky pro užívání

Přes veškerou snahu administrátorů a moderátorů těchto stránek není možné ihned zachytit, odstranit nebo korigovat všechny závadné, nežádoucí, či nelegální příspěvky a materiál zde publikovaný. Vezmete proto na vědomí, že za jednotlivé příspěvky jsou bez výjimky odpovědní jejich pisatelé (autoři příspěvků), kteří tímto způsobem vyjadřují své názory a stanoviska.
Zároveň vezměte na vědomí, že svým přístupem na stránky GSM aréna (dále jen "stránky") souhlasíte s následujícími podmínkami a obecně s pravidly a podmínkami užívání těchto stránek. Pokud s nimi nesouhlasíte, neprodleně stránky opusťte, nevstupujte na něj a nepoužívejte je. Provozovatel stránek si vyhrazujeme právo tyto podmínky, pravidla a podmínky užívání stránek kdykoliv změnit a to formou zveřejnění na stránkách. Vyzýváme Vás proto k průběžnému sledování všech podmínek a pravidel jelikož používáním stránek s nimi souhlasíte.

Jako uživatel se zavazujete nepřispívat kdekoliv na těchto stránkách pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ČR, zákony ve vaší zemi, nebo platné mezinárodní právo. Taková činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání ze všech částí stránek a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že provozovatel těchto stránek má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to bude považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte, že jakékoliv Vámi vložené informace budou uloženy v databázi. Provozovatel, administrátoři, moderátoři nenesou zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.
Tyto stránky používají cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a slouží jen ke zvýšení Vašeho pohodlí při prohlížení.


Zpět na přihlašovací formulář