Teorie a praxe telefonie

O operátorech pevných i mobilních služeb, velkých, malých i alternativních, virtuálních i šedivých, klasických, VoIP - o cenách, o službách, o spolehlivosti, o technických a obchodních aspektech, nastaveních, zkušenostech.

Teorie a praxe telefonie

Postby IvoMiro » 17 Sep 2014 10:02

Dobrý den,

v dubnu jsem udělal malý průzkum, zda je po 2 letech opět zájem o konání dvoudenního odborného semináře Teorie a praxe telefonie. Byl jsem překvapen, kolik lidí si dalo práci odpovědět na několik mých dotěrných otázek. Přes 50 lidí reagovalo kladně a jen 2 osoby záporně (rozesláno bylo cca 500 mailů). Mimo jiné se ukázal zájem taky o problematiku mobilních služeb, mobilních operátorů a mobilních sítí. Asi to souvisí se vznikem několika desítek virtuálních mobilkářů. Výsledkem průzkumu bylo zahájení příprav na letošní

6. dvoudenní odborný seminář
TEORIE A PRAXE TELEFONIE
pořádaný 12. a 13. listopadu 2014 v Hotelu Olšanka

Jako první byl připraven nový web semináře, protože za ten starý už mi bylo hodně stydno. Nové webovky pro seminář zajistila fa HELIOT applications s.r.o. Jsou dostupné na původní doméně http://www.ip-telefon.cz Na nový web byly přeneseny i všechny přednášky z předchozích seminářů. K propagaci semináře využívám neformální spolupráci s GSM arénou. Toto fórum je považováno za mediálního partnera semináře. Děkuji.

Ivo Fišer
http://www.ip-telefon.cz
IvoMiro
 
Posts: 2
Joined: 17 Sep 2014 09:57

Re: Teorie a praxe telefonie

Postby I.Fišer » 23 Sep 2014 21:14

Dobrý den,

na popud jednoho ze zájemců o seminář se podařilo s Hotelem Olšanka dohodnout zvýhodněnou možnost ubytování.

Mimopražští účastníci semináře si mohou objednat jednolůžkový pokoj za 620,- Kč + DPH nebo dvoulůžkový pokoj za 826,- Kč + DPH. Více viz:
http://www.ip-telefon.cz/prihlasky-posluchacu.html

Ivo Fišer
http://www.ip-telefon.cz
I.Fišer
 

Re: Teorie a praxe telefonie

Postby I.Fišer » 30 Sep 2014 10:07

Dobrý den,

motivem k pořádání 1. semináře byly před 10 lety velmi časté problémy provázející začátky VoIP telefonie. To byl důvod, proč byl v názvu semináře použit termín IP telefonie. Předchozích 5 seminářů tak bylo zaměřeno převážně na problematiku VoIP telefonie a přesah do klasické či obecné telefonie pak byl logickým doplňkem nutných znalostí vojpařů. Dosavadní semináře se proto jen okrajově dotýkaly mobilní telefonie. Bylo to dáno tím, že v ČR působilo okolo 300 poskytovatelů VoIP služeb, ale dosud zde působili jen 3 mobilní operátoři.

Za poslední rok až dva ale vzniklo několik desítek poskytovatelů virtuálních mobilních služeb. A to je důvod, proč seminář letos rozšířil svou působnost také na mobilní telefonii a proč z názvu semináře letos vypadla zkratka IP. Lze předpokládat, že noví mobilkáři budou opět muset překonávat nemalé technické, obchodní, právní a smluvní problémy, aby mohli úspěšně nabízet mobilní služby. Letošní seminář má proto na programu skupinu přednášek zaměřených na mobilní telefonii. Další část přednášek bude opět věnována VoIP telefonii.

Program letošního semináře: http://www.ip-telefon.cz/program-prednasek.html

Ivo Fišer
http://www.ip-telefon.cz
I.Fišer
 

Re: Teorie a praxe telefonie

Postby I.Fišer » 08 Oct 2014 07:38

Dvoudenní odborný seminář o telefonii se blíží

Praha, 6.10.2014 - Už na počátku listopadu se po dvou letech opět uskuteční velké setkání odborníků na telefonii. Pošesté nám budou 2 dny přednášet odborníci na technické i obchodní a právní aspekty mobilní, fixní a VoIP telefonie. Už za měsíc se znovu setkají čeští, moravští i slovenští uživatelé, provozovatelé a dodavatelé moderní i klasické telefonie. První den budou přednášky zaměřeny hlavně na mobilní a obecnou telefonii. Druhý den bude potom věnován především technickým přednáškám VoIP telefonie.

V letech 2004 až 2012 se tohoto setkání vždy účastnilo mezi 100 a 200 posluchači a odeznělo zde postupně 74 nekomerčních přednášek. Na webu semináře je k dispozici 96 prezentací (včetně podobných seminářů o české, moravské a slovenské VoIP telefonii). Nadále tak pokračuje už desetiletá tradice odborných přednášek napomáhající vysoké úrovni tuzemské telefonie. Letošní 6. dvoudenní odborný seminář Teorie a praxe telefonie se koná 12. a 13. listopadu 2014 ve velkém kongresovém sále Hotelu Olšanka v Praze. Další informace najdete na http://www.ip-telefon.cz

Je právě vhodný čas na přihlášku Mimopražští si do 30.10. navíc mohou objednat taky zvýhodněné ubytování přímo v Hotelu Olšanka.

Ivo Fišer
http://www.ip-telefon.cz
I.Fišer
 

Re: Teorie a praxe telefonie

Postby I.Fišer » 20 Oct 2014 13:32

Dobrý den,

už za pouhé tři týdny se koná veřejností uznávaný a velmi oblíbený odborný seminář

TEORIE A PRAXE TELEFONIE
12. a 13. listopadu 2014 - tradičně v Hotelu Olšanka
http://www.ip-telefon.cz

Zájemci o účast mají nejvyšší čas na podání svých přihlášek.
Do konce října si lze za zvýhodněnou cenu objednat ubytování přímo v Hotelu Olšanka.
Organizátoři děkují serveru GSM aréna za propagaci a řadí ho mezi mediální partnery,
viz: http://www.ip-telefon.cz/medialni-partneri.html

Ivo Fišer
I.Fišer
 

Re: Teorie a praxe telefonie

Postby I.Fišer » 24 Oct 2014 08:38

Druhy telefonních čísel a kódů

Telefonní operátoři i účastníci se potkávají s mnoha telefonními čísly a kódy. Ty jsou přidělovány ČTÚ, výrobci či operátory.

Telefony v běžné fixní síti mají čísla začínající znaky 2, 3, 4 nebo 5 a jsou členěna do 14 telefonních obvodů. Mobilní telefony mají čísla začínající znaky 6 a 7. Nomadická čísla určená pro VoIP telefonii začínají prefixem 910. Několik telefonních sítí má své vlastní prefixy začínající číslicí 9 (např. Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, Komerční banka, VZP nebo CESNET). Vedle toho existuje nemalá skupina telefonních čísel začínajících číslicemi 1, 8 a 9 sloužící ke specifickým účelům.

V české síti se už nějaký čas nepoužívá přestupný kód 0 určený původně pro meziměstské hovory. Ten nyní tvoří rezervu v očíslovacím plánu ČR. V pobočkových ústřednách bývá kód 0 užíván pro hovory do veřejných sítí, což závisí jen na správci dané ústředny. Nadále se ve fixní i mobilní síti používá přestupný kód 00 pro mezinárodní hovory. V mobilní síti se často místo kódu 00 ne zcela správně používá znak +. V signalizaci předávané mezi operátory je nahrazen kódem 00 nebo mezinárodním formátem telefonního čísla.

K identifikaci telefonních sítí se užívají OpID kódy, sloužící při přenášení telefonních čísel mezi operátory. Propojování sítí pomocí signalizace SS7 se neobejde bez adresních údajů v podobě SPC kódů. Propojování sítí pomocí signalizace SIP využívá IP adresy a UDP porty. SIM karty do mobilů mají svá výrobní čísla ICCID i svůj unikátní identifikační kód IMSI. K ochraně SIM karet slouží skupiny kódů označovaná PIN1, PIN2, PUK1, PUK2, BPIN, BPUK a LPIN. Samotné mobilní telefony pak mají přiděleno své identifikační číslo IMEI.

Ani do fixních analogových a ISDN telefonů ani do mobilních telefonů se žádné telefonní číslo nevkládá. To je evidováno v jim nadřízené telefonní ústředně či síti. Jinak je tomu v SIP telefonech, do kterých musí být nutně vloženo SIP jméno, SIP heslo a IP adresa i UDP port jim nadřízené ústředny. Prakticky vždy je do SIP telefonů vkládáno i jejich telefonní číslo.

Přehled telefonních čísel i kódů i příklady s nimi souvisejících problémů budou obsahem jedné z přednášek na odborném semináři Teorie a praxe telefonie. Na programu je i celá řada dalších přednášek:
http://www.ip-telefon.cz
:idea:
I.Fišer
 

Re: Teorie a praxe telefonie

Reklama


Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /var/www/affil/simple_html_dom.php on line 75

Warning: file_get_contents(http://www.ochutnejvino.cz/darkove-balicky): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /var/www/affil/simple_html_dom.php on line 75

Fatal error: Call to a member function find() on boolean in /var/www/affil/och_rss.php on line 11
Reklama
 

Re: Teorie a praxe telefonie

Postby I.Fišer » 02 Nov 2014 19:55

Proč jít na seminář Teorie a praxe telefonie ?
Důvodů je několik:

Program přednášek je mimořádně atraktivní.
První den je zaměřen na mobilní telefonii a virtuální operátory: záměry EU, stížnosti řešené ČTÚ, mobilní minulost ČR, principy sítí NMT, GSM, UMTS, LTE i VoLTE a principy odposlechu mobilů i ochrany proti němu. Druhý den je zaměřen převážně na VoIP: přehled tel. čísel a kódů, výklad sig. SIP, dimenzování telefonních sítí a srovnání několika typů opensource ústředen pro VoIP.

Autoři přednášek jsou špičkoví odborníci.
Přednášet budou nejlepší odborníci, kteří se dané problematice dlouhodobě věnují. Jen velmi těžko lze najít osoby s podobným přehledem a znalostmi. Za všechny lze jmenovat např.: Mgr. Malého (člena rady ČTÚ), RNDr. Peterku (uznávaného znalce a publicistu), Ing. Zölda (z odboru Kontroly a ochrany spotřebitele ČTÚ) nebo Ing. Kučeráka (z Katedry telekomunikační techniky na ČVUT FEL).

Žádná z přednášek nemá komerční podtext.
Na programu letošního semináře jsou jen naučně výukové přednášky. Žádný čas posluchačů nebude věnován zjevné ani skryté propagaci konkrétních výrobků či služeb. Seminář tak pokračuje v dlouhodobé tradici nekomerčních akcí pořádaných pro zájemce o telefonii.

Po přednáškách lze navazovat odborné kontakty.
V závěru přednášek bývá prostor 5 až 10 min na dotazy posluchačů. Ty pak často přejdou do velmi zajímavé veřejné či kuloární diskuse s přednášejícím nebo mezi posluchači navzájem. Logicky tak vznikají kontakty mezi osobami řešícími podobné problémy a předávající si své znalosti.

Letošní seminář Teorie a praxe telefonie se koná už za 10 dnů.
Program semináře najdete na http://www.ip-telefon.cz

Ivo Fišer
I.Fišer
 

Re: Teorie a praxe telefonie

Postby IvoMiro » 10 Nov 2014 15:34

Dobrý den,

přípomínám, že tento týden se 12. a 13.11. v Hotelu Olšanka koná 6. odborný seminář TEORIE A PRAXE TELEFONIE, kterého se fórum GSM aréna účastní jako mediální partner. Za fórum se mohou semináře bezplatně po oba dny účastnit až 2 osoby, které nechť se případně zaregistrují zde http://www.ip-telefon.cz/prihlasky-posluchacu.html a v posledním poli uvedou "mediální partner - GSM aréna". Při registraci zástupci fóra obdrží poukázky na obědy. Pokud by se dostavili později nebo až 2. den, nechť kontaktují přímo mne.

Ivo Fišer
IvoMiro
 
Posts: 2
Joined: 17 Sep 2014 09:57


Return to Operátoři a poskytovatelé služeb

cron